เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส ดับบลิว แมชชีน แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 27 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปโดยมีทีมวิศวกรเป็นผู้ควบคุม กำหนดคุณภาพงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง และจะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพสูงสุด

 

Project Reference

ผลงานของเรา

บริษัท เอส ดับบลิว แมชชีน แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 27 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท จุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปโดยมีทีมวิศวกรเป็นผู้ควบคุม กำหนดคุณภาพงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง และจะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพสูงสุด

MACHINING WORKSHOP

 • LATHE MACHINE (Horizontal)
 • LATHE MACHINE (Vertical)
 • BORING MACHINE
 • MILLING MACHINE
 • WELDING MACHINE
 • GRINDING MACHINE

  LATHE MACHINE (Horizontal)

LATHE MACHINE (Vertical)

BORING MACHINE

MILLING MACHINE

WELDING MACHINE

GRINDING MACHINE

ON-SITE

 • MACHINE DRYER
 • POLISHING SLEEVE SEAL
 • DRILLING FLANGE
 • MACHINE FLANGE FACE

MACHINE DRYER 

POLISHING SLEEVE SEAL

DRILLING FLANGE

MACHINE FLANGE FACE

FABRICATION

 • FABRICATION

FABRICATION

OUR ACTION

งาน Alignment

ชิ้นงานขนาดใหญ่ เอาอยู่

งานปาดหน้า

Big valve ถอด ประกอบ

ไม่ว่าจะฐานปั๊มมอเตอร์ขนาดใหญ่ งานวาล์ว งานแฟรงค์เวล ลุยได้หมดครับ

กลึงเพลาให้กลมเหมือนดั่งลูกบอล SW จัดให้ครับ