เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส ดับบลิว แมชชีน แอนด์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 27 กันยายน 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จุดประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปโดยมีทีมวิศวกรเป็นผู้ควบคุม กำหนดคุณภาพงานและเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง และจะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างมีศักยภาพสูงสุด

 

Our Service

WHAT WE DO ?

We are a profestional team working under certify engineer with high technology machine.

Machining Workshop Services

The machine shop emerged as Burghardt called, a “place in which metal parts are cut to the size required and put together to form mechanical units or machines, the machines so made to be used directly or indirectly in the production of the necessities and luxuries of civilization.”

Fabrication

The fabrication workshop is a dedicated area with an assortment of equipment to make possible the creation of sheet metal and structural fabrications.

Maintenance Services

Our team of engineers and technicians specialize in machining work. We have a sufficient of knowledge, tools, spare parts for effective emergency service.

Manpower and Trading Supply

Our manpower supply provides a streamlined, end-to-end service that accelerates the talent acquisition process and takes away the stress from you – the client.

We supply raw materials to all kinds of sectors providing the highest quality products, services and solutions to our customers.

Get Your Quote or Call: 092-9414511

สนใจงานของเราติดต่อได้ตลอดเวลา.